20%
 Hệ Kệ Dimix  Hệ Kệ Dimix

Hệ Kệ Dimix

4,416,000,000₫

5,520,000,000₫

Kệ sách Gamma

1,990,000,000₫

30%
 Bàn làm việc Venice M2014

Bàn làm việc Venice M2014

1,393,000,000₫

1,990,000,000₫

20%
 Bàn Làm Việc Majestic 2

Bàn Làm Việc Majestic 2

2,232,000,000₫

2,790,000,000₫

20%
 Ghế làm việc Majestic

Ghế làm việc Majestic

656,000,000₫

820,000,000₫